Bài mới :
Home » » Thông tư 27/2018/TT-BNTMT - Quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 27/2018/TT-BNTMT - Quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


Thông tư số 27: Quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Tải về ( Đã tải : lần )
Click Like và Share nhé :
Comments
2 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

2 nhận xét:

Cám ơn các bạn đã ghé thăm.

 
Dân trắc địa Cám ơn các bạn đã ghé thăm Blog - Chúc các bạn luôn vui vẻ!